Ten Vnútorný Hlas

8 MÁJA 2023
Vnútri slov je príbeh. Vo vnútri príbehu je myšlienka. Vo vnútri myšlienky je veľké svetlo. Vo vnútri svetla je Boh.

Existuje vonkajší svet a existuje vnútorný svet. Ako hlboko prenikneš, ako vysoko dosiahneš, vo vnútri vždy niečo dýcha.

Vonkajší svet sa skladá z vecí. Dýchanie vnútri vecí sú slová.

Slová sú vonku. Vo vnútri slov sú príbehy.

Príbeh je vonku. Vo vnútri príbehu je myšlienka.

Myšlienky sú vonku. Vo vnútri myšlienok je veľké svetlo.

Na začiatku všetkého svetla je začiatok, ktorý nemožno poznať.

Vonku sa môžeme dotknúť a spoznať.
Vnútro – musíme čakať a byť ticho, aby k nám prehovorilo.

Ako to bolo na Sinaji. Tak ako vždy, keď sa učíme Bibliu celým srdcom a celou dušou.

Najnovšie príspevky