Transformácia zostupu na vzostup

26 OKTÓBRA 2023
Prvou výzvou, ktorej Abrahám čelil v zasľúbenej krajine, bol hlad.

Ten nastal hneď po jeho príchode a prinútil ho dočasne sa presťahovať do susedného Egypta.

Gn 12:14: Keď Abrahám prišiel do Egypta . . .

Namiesto toho, aby Abrahám mohol pokračovať vo svojom monoteistickom prebudení v Božej zasľúbenej krajine, dostal sa do najvýznamnejšej bašty pohanstva na svete. Aké ironické sa muselo zdať byť svedkom tohto ambiciózneho monoteistu, ktorý sa zrazu obmedzil na hľadanie milosti kultúrneho prostredia, ktoré sa vysmievalo každému jeho ideálu.

No pri zázračnom zvrátení osudu ho Abrahám čoskoro prinútil Egypťanov prosiť o milosť a krátko nato sa vrátil do izraelskej krajiny s väčším bohatstvom, s väčšou povesťou a v sprievode Hagar, egyptskej princeznej, ktorá sa časom, stala matkou Izmaela, jeho prvého dieťaťa.

Spätne sa teda ukázalo, že tento zjavný regres bol v skutočnosti ďalšou etapou Abrahámovho napredovania k jeho cieľom.

Podobne sa nikdy nesmieme nechať zastrašiť svetom – ani svetom mimo nás, ani „svetom“ osobných túžob, obáv alebo predpojatých predstáv v nás. Keď odpovieme na Božie volanie „choď k sebe“, už nás viac neviažu hranice našich vlastných schopností; dokonca aj zjavné regresy sa nakoniec ukážu ako neoddeliteľná súčasť procesu vedúceho k stále vyšším realizáciám nášho Božského účelu v živote.

P.S: Zdá sa však, že z Egypta nič dobré pre Boží ľud nekuká, lebo s egypťankou Hagar prišli problémy najprv do domu Abraháma. A keď si neskôr vzal egypťanku za ženu aj kráľ Šalamún, boli z toho problémy v celom Izraeli, ktorý dovtedy nepoznal lekárov ani choroby.

Najnovšie príspevky