Tu a Teraz

2 MARCA 2024
VŠETKO, ČO EXISTUJE, JE MIESTO, KDE MÁŠ BYŤ PRÁVE TERAZ.

To, čo bude v nasledujúcom okamihu, nie je teraz v tomto.

Zatiaľ neexistuje.

Musí byť ešte len vytvorené.

Keď príde jeho čas, potom ho vytvorí Stvoriteľ všetkých vecí z ničoho nič, vynorí sa z prázdnoty.

V tejto chvíli existuje len jedna vec: To, v čom sa máš práve teraz angažovať.

Najnovšie príspevky