Účel Úsilia

23 JÚLA 2023
Boh oslovil Jozueho z oblaku pri vchode do Svätostánku a poveril ho úlohou priviesť ľud Izraela do Zasľúbenej krajiny.

Dt 31:23: Boh povedal Jozuovi: Buď silný a odvážny! Lebo privedieš ľud Izraela do krajiny, o ktorej som prisahal, že mu ju dám.

Učí nás, že keby Mojžiš viedol židovský ľud do izraelskej krajiny, jeho dobytie by bolo prakticky bez námahy. Intenzita Mojžišovej svätosti by neutralizovala akýkoľvek odpor. To isté by platilo aj o našom „dobytí“ materiálnosti sveta: Mojžišovým vstupom do izraelskej krajiny by bola naša úloha pozdvihnúť a zušľachťovať svet prakticky bez námahy a nič by sme sa tým nenaučili, nič by sme nepochopili.

Toto je vnútorný dôvod, prečo Boh nepustil Mojžiša do zasľúbenej zeme. Boh nás chce zasypať nekonečnou dobrotou. Ale keby to urobil slobodne, bez toho, aby sme s Ním „spolupracovali“, cítili by sme hanbu. Jeho túžba byť k nám dobrý by sa teda obrátila proti Nemu. Preto Boh udeľovanie svojej nekonečnej dobroty podmienil naším úsilím – spoluprácou s Ním. Keď využívame svoj skrytý potenciál, aby sme prekonali prekážky v Božom poslaní zdokonaľovať svet, získame Božiu nekonečnú múdrosť a dobrotu.

Najnovšie príspevky