Učenec vs Rozprávač

18 NOVEMBRA 2022
Dvaja autori prišli k rabínovi Izraelovi, aby požiadali o odporúčajúce listy pre ich príslušné diela.

Jeden zostavil skvelú biblickú prácu, plnú mnohých originálnych a bystrých nápadov; druhý priniesol knihu príbehov zo života spravodlivých. Rabín Izrael dal prednosť autorovi knihy príbehov a až neskôr sa zaoberal biblickým dielom.

Na  otázku prečo tak spravil, rabín Izrael odpovedal: “Biblia tiež začína príbehmi o spravodlivých – knihou Genezis – a až potom pokračuje v rozprávaní jej zákonov a prikázaní. V skutočnosti sa úplne prvé prikázanie neobjaví, kým sa nedostaneme do hĺboky knihy Exodus!

Obaja títo autori boli veľmi výnimoční muži a každý z nich priniesol najcennejšie dielo. Ale jedno pozostávalo z autorovych úspechov v Biblii, zatiaľ čo druhé bolo záznamom úspechov Boha v Jeho svete…”

Aké dielo nesieš svojmu Rabínovi Ježišovi ty?

Najnovšie príspevky