Učenie z Neúspechov

12 OKTÓBRA 2023
Keby sa poriadne kajali, Adamovi a Eve by bolo odpustené a bolo by im dovolené zostať v rajskej záhrade.

Ale keďže sa tejto príležitosti nepovzniesli, boli z nej vylúčení. Ich prvorodené dieťa Kain dostal po zabití svojho brata Ábela podobnú príležitosť, keď Boh prijal Ábelovu obetu, ale nie Kainovu.

Gn 4:7: Boh povedal Kainovi: Ak sa polepšíš, bude ti odpustené.

Kainovým skutočným zlyhaním bolo, že sa nepoučil z Božej pozitívnej odpovede Ábelovi, ktorý ponúkol to najvybranejšie zo svojich zvierat. Keby Kain predložil druhú obetu, tentoraz z najvybranejšej zo svojej úrody, Boh by mu odpustil a prijal by ju. Boh sa ho tu snažil naučiť, že ak sa jednotlivec poučí zo svojich chýb, jeho hriech môže byť vymazaný. Kain však odmietol priznať svoju chybu. Presvedčený o správnosti svojho konania zmýšľal, že ak by bol Ábel zlikvidovaný, jeho vlastný názor by nevyhnutne zvíťazil.

Aj my sme tu vyzvaní poučiť sa z našich zlyhaní, a nie tvrdohlavo sa ich zastávať a dokonca si ich racionalizovať. Poučením sa z našich neúspechov môžeme každé z nich premeniť na impulz pre ďalší duchovný rast.

Najnovšie príspevky