Učiť sa z neúspechov

22 OKTÓBRA 2022

Keby sa poriadne kajali, Adamovi a Eve by bolo odpustené a bolo by im dovolené zostať v rajskej záhrade. Ale keďže sa tejto príležitosti nechopili, boli zo záhrady Edenu vylúčení. Ich prvorodené dieťa, Kain, dostal po zabití svojho brata Ábela podobnú príležitosť na pokánie, keď Boh prijal Ábelovu ponuku, ale nie Kainovu.

Gn 4:7: Boh povedal Kainovi: Ak sa polepšíš, bude ti odpustené.

Kainovým skutočným zlyhaním bolo, že sa nepoučil z pozitívnej Božej odpovede Ábelovi, ktorý ponúkol to najvybranejšie zo svojich zvierat. Keby Kain predložil druhú obetu, tentoraz odkúpením takého zvieraťa od svojho brata Ábela, Boh by mu odpustil a jeho obetu by prijal. Boh sa ho tu snažil naučiť, že ak sa jednotlivec poučí zo svojich chýb, jeho hriech môže byť vymazaný. Kain však odmietol priznať svoju chybu. Presvedčený o správnosti svojho konania cítil, že ak by bol Ábel zlikvidovaný, jeho vlastný názor by nevyhnutne zvíťazil.

Našou výzvou je aj poučiť sa z našich zlyhaní, a nie tvrdohlavo si ich priznať a dokonca si ich racionalizovať.

Poučením sa z našich neúspechov môžeme každý z nich premeniť na impulz pre ďalší duchovný rast.

Najnovšie príspevky