Učiteľom Dodržiavajúcim Prikázania

24 JÚLA 2023
Bez ohľadu na to, koľko úsilia vynaložíme, nikto nemôže zarobiť ani o cent viac, ako Boh nariadil, aby si on – tento konkrétny človek – zarobil.

Človek musí robiť to, čo je potrebné, ale musí si pamätať, že všetka jeho práca je len doplnkom. Hlavná vec je Božie požehnanie a toto požehnanie sa získava dodržiavaním Božích prikázaní: modliť sa so skupinou desiatich ďalších, dodržiavať sabat za hranicu „krásy“, dôsledne dodržiavať čistotu stolovania, mať deti učené úprimne veriacimi učiteľmi….

Najnovšie príspevky