Udržiavanie sústredenia

19 NOVEMBRA 2021
Ezau ponúkol, že odprevadí Jakuba a jeho rodinu do Kanaánu, ale Jakub priazeň odmietol a sľúbil, že navštívi Ezaua v jeho dome na vrchu Sei’ir.

Gn 33,14: Jakub povedal Ezauovi: Nech, prosím, môj pán, ide predo mnou, svojim sluhom. . . a počkaj tam, kým sa nedostanem k tebe, môjmu pánovi, na Sei’ir.

Jakub tu naráža na Ezauovu budúcu premenu v mesiánskej ére – „kým sa nedostanem k svojmu pánovi [Ezauovi] na Sei’ir.” Jakubov prístup k Ezauovi nás učí, ako neutralizovať potenciálne nepriateľstvo „Ezauov“ (t.j. našej vlastnej telesnosti), s ktorými sa počas nášho vyhnanstva stretávame:

Ak sa staneš obeťou vonkajšieho komfortu vyhnanstva a staneš sa podriadený vláde „Ezaua“, tvoj postoj sa stane sebanaplňujúcim proroctvom – tvoje vyhnanstvo ti začne skutočne vládnuť a zničí ťa. Aby si neutralizoval “Ezauovu” moc, musíš vidieť skrz fasádu vyhnanstva až do jeho vnútorného zámeru, ktorým je umožniť ti pripraviť svet na mesiánsku éru. Až potom bude „Ezau“ podrobený a premenený. Keď sa na dlhé dobrodružstvo exilu pozeráš ako na cestu smerom na Sei’ir, so zameraním na tvoj konečný cieľ, ktorým je Zasľúbená zem,  „Ezau“ sa stáva neškodným aj počas exilu.

Kde si tu ty?
Veríš, že Boží Zákon je večný? Veríš, že každé Jeho Slovo platí pre každého jednotlivca, za každých podmienok a v každom čase?

Najnovšie príspevky