Umlčanie Vnútorných Pochybností

11 FEBRUÁRA 2023
V Rephidime nebola žiadna voda na pitie, ale ľudia namiesto toho, aby verili, že sa o nich Boh postará, sa sťažovali.

Boh dal Mojžišovi udrel palicou do skaly a táto skala zázračne vydala dostatok vody pre všetky potreby ľudí. Táto „studňa“ sprevádzala Židov počas ich putovania púšťou. Židov potom napadol národ Amalek.

Ex 17:8: Potom prišiel Amalek a bojoval proti Izraelu v Rephidim.

Fyzický útok národa Amalek bol vonkajším prejavom duchovného útoku vnútorného Amaleka ľudu – ich pochybností o Božej starostlivosti a účasti na ich životoch.

Tento vnútorný Amalek nás aj dnes sužuje a pokúša sa zasiať pochybnosti a schladiť náš zápal pre Boha. Uznáva, že Boh existuje, ale snaží sa nás presvedčiť, že Boh je príliš veľký na to, aby sa zaujímal o detaily našich pravidiel veriacich. Jedna pochybnosť vedie k ďalším pochybnostiam a nakoniec nás náš vnútorný Amalek presvedčí, že Boh nie je úplne zaangažovaný do ľudského života. To nás zasa vedie k tomu, že zanecháme naše hľadanie svätosti a duchovnosti. Takto “zamorených a napadutých Amalekom” sú medzi nami milióny tzv.veriacich.

Tak, ako sa exodus z Egypta opakuje v každej generácii a každý deň, tak aj vojna s Amalekom. Každý deň musíme umlčať hlas pochybností, ktoré sa snažia zastaviť náš duchovný pokrok. Keď úspešne opustíme náš vnútorný Egypt a prekonáme svojho vnútorného Amaleka, sme pripravení znova prijať Zákon a vstúpiť do našej Zasľúbenej Zeme – Božieho Kráľovstva.

Najnovšie príspevky