Urob to naozaj

11 MARCA 2023
Ak hľadáš Pravdu, Pravda si ťa nájde.

1Kr 18:21: Ako dlho budete kuľhať na dve strany? Ak je Boh Bohom, nasledujte Ho. A ak je Baal bohom, nasledujte jeho! 

Toto je šokujúce. Ako mohol Eliáš vôbec navrhnúť ľuďom takú možnosť, aby úplne opustili pravého Boha a uctievali výlučne falošného Baala?

Nie je lepšie, aby mali vo svojom živote čo i len trochu pravdy, aj keď zvyšok je lož?

Nie, nie je. Hoci úplne sa oddať falošnému bohu môže byť horším hriechom, pre modlára je oveľa väčšia nádej ako pre toho, kto sa snaží chodiť na oboch stranách plota.

Niekto, kto kráča po oboch stranách plota totiž dokazuje, že ho Pravda nezaujíma. A ak na Pravde nezáleží, čo mu pomôže poznať pravdu?

Toto však nie je prípad niekoho, kto je úplne oddaný tomu, čo považuje za pravdivé, i keď je to modla. Keď je mu raz ukázaná jeho chyba, môže obrátiť celý svoj život a byť ešte viac oddaný jedinému pravému Bohu. A to kuľhaví na dve strany nebudú nikdy. A hoci mzdou každého hriechu je smrť,  pochybovanie o Bohu je hriechom, ktorý vedie do smrti.

Viac sa dozvieš v Perličke Kuľhaví na dve strany.

Najnovšie príspevky