“Vidieť” Boha

8 JANUÁRA 2024
Na konci predchádzajúcej časti bol Mojžiš znepokojený zdanlivým rozporom medzi jeho vierou v Božiu dobrotu a zjavným Božím zlým zaobchádzaním so židovským ľudom.

Boh preto povedal Mojžišovi: „Musíš sa učiť od patriarchov a matriarchátov. Nepochybne vo Mňa verili, aj keď sa im Moje sľuby za ich života nesplnili.“

Ex 6:2-3: Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: „Ja som Boh. Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.”

Keď sa nám zdá, že niečo nie je v poriadku v spôsobe, akým Boh riadi svet, Boh chce, aby sme sa Ho pýtali.

Zároveň však musíme naďalej absolútne dôverovať v Božiu realitu a dobrotu.

Odkiaľ môžeme čerpať silu veriť v Boha tak dôkladne, že Ho vidíme očami viery aj v najtemnejších chvíľach exilu? Boh na túto otázku odpovedá slovami: „Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Patriarchovia a matriarchovia vlastnili túto neotrasiteľnú dôveru a my sa jej od nich učíme. Ak sa o svoju vieru budeme správne starať, aj my „uvidíme“ Boha, aj keď Jeho dobrota v skúškach viery nie je ľahko zrejmá.

Táto viera nám umožňuje prežiť posledné chvíle nášho vyhnanstva túžiaceho po jeho konci – a dožadujúceho sa ho! – pričom maximalizujeme využitie zostávajúcich momentov. V tejto činnej dôvere urýchlime Kristovo ultimátne vykúpenie.

Najnovšie príspevky