Viera a Dôvera

2 NOVEMBRA 2023
AJ ZLODEJ VERÍ. MUSÍŠ MAŤ DÔVERU.

Viera nestačí – potrebuješ Dôveru.

Predtým, ako lupič vtrhne dovnútra, modlí sa, aby mu Boh pomohol.

Verí v Boha, ale neverí Mu, že mu poskytne čestný život – a tak namiesto toho kradne a vraždí.

Dôvera v Boha je vtedy, keď tvoja viera zmení tvoj spôsob života.

Najnovšie príspevky