Viera, Rozum, Múdrosť

28 JÚNA 2023
Múdrosť je schopnosť vidieť pravdu bez toho, aby sme sa ju pokúšali vtesnať do akekoľvek formy.

Slepá viera verí tomu, čo sa jej hovorí, pretože chce veriť.

Intelekt verí tomu, čomu rozumie, pretože chce dosiahnuť porozumenie.

Múdrosť verí tomu, čo je pravda, pretože je to pravda.

Múdrosť nemusí zodpovedať tomu, čomu chce veriť nejaká samoúčelná viera. Nečaká ani na súhlas intelektu, aby povedal: „Toto sa dá pochopiť.”

Múdrosť je sila vízie, sila vidieť „to, čo je“ bez toho, aby sme sa to pokúšali vložiť do akejkoľvek formy. Nie je to vôbec slepé, ale napriek tomu je to viera nad rozum. Pretože keď pred sebou vidíš Pravdu, ani všetky dôvody sveta ťa nedokážu presvedčiť o opaku.

Múdrosť je preto jediným kanálom, ktorým môže vstúpiť Nekonečný Boh.

Najnovšie príspevky