Viera vo Vykúpenie

30 JANUÁRA 2023
Ako povedal Mojžiš, všetci prvorodení egyptskí muži zomreli presne o polnoci.

Egypťania naliehali na Židov, aby odišli, zasypali ich striebrom, zlatom a oblečením. Ich ženy, presvedčené, že Boh pre nich urobí zázraky, priniesli aj bubny na oslavu.

Ex 12:35: Izrael. . . si vyžiadal od Egypťanov strieborné a zlaté predmety a oblečenie. 

Tým, že si ženy priniesli aj bubny, preukázali väčšiu vieru a dôveru v Boha ako muži. Aj ženy našej generácie môžu viesť cestu tým, že preukážu svoju vieru, že konečné vykúpenie je blízko. Iste, kým nepríde chvíľa vykúpenia, všetci by sme mali cítiť horkosť vyhnanstva a vrúcne sa modliť, aby to Boh ukončil. Ale zároveň by nás naša neotrasiteľná dôvera, že Boh splní svoj sľub vykúpenia, mala napĺňať prekypujúcou radosťou. Ženy, na základe svojej vrodenej hlbšej viery, už môžu začať oslavovať Vykúpenie – dokonca aj s hudbou a tancom – a to bude inšpirovať mužov, aby nasledovali tento príklad.

A to isté sa týka aj osobného “vykúpenia” z momentálneho problému, či ťažkosti, alebo aj možno okamžitej finančnej núdze. Náš Boh je Boh zázrakov. JEDINÝ, ktorý robí zázraky V PROSPECH svojho ľudu. Ty sa len musíš naučiť “bubnovaním” Božím Zákonom na svoje srdce a dušu, prehlušiť každú myšlienku aj pocit, ktorý sa ti snaží vnútiť nedôveru voči Bohu a nahovoriť, že Boh je slabý, že nie je Všemohúci, že si ťa nevšíma a že pre teba nič nespraví, lebo ty si taký, či hentaký.

Nič z toho nie je pravda a ty takéto lži čím skôr zavrhni! Boh nás nevyslobodzuje ani pre našu veľkosť, ani pre naše schopnosti, ani pre náš strach nie, ale IBA pre svoju nesmiernu lásku a zmluvnú vernosť. Veď Boh nie je človek, že by klamal; ani syn človeka, žeby On menil svoj názor; Povedal azda a nespraví tak? Či On prehovoril a nevykoná to? Lebo Ježiš je Pán, On sa nemení; preto my, Jeho pokolenie, nie sme pohltení.

Taký zostaň aj ty: nadovšetko milujúci Boha, ponorený do svedectiev o Jeho nesmiernej, zázračnej moci a vernosti, a verný svojej zmluve s Ním.

Len tak zažiješ časné, aj ultimátne vykúpenie.

Najnovšie príspevky