Naša viera2019-05-02T14:51:49+01:00

Naša viera

Viera a Dôvera

02.11.2023|

AJ ZLODEJ VERÍ. MUSÍŠ MAŤ DÔVERU. Viera nestačí – potrebuješ Dôveru. Predtým, ako lupič vtrhne dovnútra, modlí sa, aby mu Boh pomohol. Verí v Boha, ale neverí Mu, že mu poskytne čestný život – a tak namiesto toho kradne a vraždí. [...]

Veľkosť Malých Vecí

15.10.2023|

Adam a Eva mali okrem synov Kaina a Ábela ešte tretieho syna Seta. Jedným zo Sethových potomkov piatej generácie bol Enoch, ktorý odolal degenerácii, do ktorej sa ponáral zvyšok ľudstva, a žil spravodlivým životom. Gn 5:22: Enoch chodil s Bohom. Áno, [...]

Dávaj Pozor

12.09.2023|

Mnohí si myslia — lebo tak ich naučili, — že bez ohľadu na to, ako ďaleko zablúdili, cesta návratu je pre každého vždy otvorená. Nie je to však pravda o všetkých, čo zablúdili. Návrat k Bohu, často prekladaný ako „pokánie“, neznamná [...]

Vyhradený Obsah

01.09.2023|

Silný dom je vybudovaný jemnými slovami. Tvrdé slová, požiadavky a ultimáta – tieto otriasajú samotnými základmi manželstva a domova, trhajú jeho múry, až kým nezostane každý sám, izolovaný. Jemné slová, porozumenie slovám, počúvanie – to je kmeň, z ktorého vyrastá manželstvo, [...]

Pozorné Srdce

02.08.2023|

Nechaj svoju myseľ pomôcť tvojmu srdcu stať sa bdelým srdcom. Tvoja myseľ a srdce si musia budovať vzťah pomaly, trochu ako domáce zviera a jeho pán. Najprv musí tvoja myseľ pevne držať tvoje srdce na vodítku. Tvoje srdce kričí: „Toto musím [...]

Živiaci Boh

09.07.2023|

Boh potom poučil Mojžiša o každodenných a sviatočných spoločných obetiach, ktoré sa mali pravidelne prinášať vo Svätostánku. Nm 28:2: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu Izraela: "Musíš strážiť Moju obetu, Môj pokrm pre Moje zápalné obety.“  Boh nazýva obety svojim každodenným [...]

Viera, Rozum, Múdrosť

28.06.2023|

Múdrosť je schopnosť vidieť pravdu bez toho, aby sme sa ju pokúšali vtesnať do akekoľvek formy. Slepá viera verí tomu, čo sa jej hovorí, pretože chce veriť. Intelekt verí tomu, čomu rozumie, pretože chce dosiahnuť porozumenie. Múdrosť verí tomu, čo je [...]

Hyper Viera

27.06.2023|

Sme veriaci vo viere. Poznáme silu držať sa presvedčenia Jedného a dokonale veríme, že uspeje. Sme viac ako veriaci. Sme veriaci vo viere. Poznáme silu držať sa presvedčenia JEDNÉHO a pevne veríme, že sa to podarí. [...]

Go to Top