Naša viera2019-05-02T14:51:49+01:00

Naša viera

Sebavedomý Boh

23.05.2023|

Múdrosť, porozumenie, láskavosť, súcit – s týmito darmi môžu naše malé mysle a srdcia objať Nekonečno. Keď stvoril svet, rozhodol sa, že prijme úlohu láskavosti. Tak, keď budeme láskaví, mohli by sme sa s Ním spojiť svojou láskavosťou. Rozhodol sa byť [...]

Zdravie a Liečenie

17.05.2023|

Biblia zaznamenáva celkový počet dospelých mužov v každom kmeni. Ako zázrakom boli všetci spočítaní schopní ísť do vojny; všetci boli silní, všetci schopní muži. Nm 1:20: A synovia Reuvena, prvorodeného Izraela,... všetci schopní slúžiť v armáde; Všetci chorí a zmrzačení Synovia [...]

Urob to naozaj

11.03.2023|

Ak hľadáš Pravdu, Pravda si ťa nájde. 1Kr 18:21: Ako dlho budete kuľhať na dve strany? Ak je Boh Bohom, nasledujte Ho. A ak je Baal bohom, nasledujte jeho!  Toto je šokujúce. Ako mohol Eliáš vôbec navrhnúť ľuďom takú možnosť, aby úplne [...]

Potiahni za lano

25.10.2022|

Dôvera je mierou zväzku. Tvoja dôvera Bohu je tak mierou tvojho zväzku s Ním. Potiahni za lano a zistíš, k čomu je priviazané. Vytrhni ho a uvidíš, aký je ten uzol pevný. Takže tu existuje len jedna miera tvojho spojenia s [...]

Život z Pôstu

05.10.2022|

Na Deň Zmierenia telo dostáva život z pôstu. Čo sa dosiahne pôstom na Deň Zmierenia?Že aj naše fyzické telá môžu cítiť vzácnu blízkosť tohto dňa.Deň Zmierenia je tak svätý deň, keď telo dostáva život z pôstu. [...]

Kto je tu šéfom

09.09.2022|

Nádhernú vec o sebaovládaní a pokoji vidíme v knihe Deuteronómium: Dt 16:18: Sudcov a strážcov zákona postavíš do všetkých svojich mestských brán. Na osobnej úrovni sa „naše brány“ vzťahujú na sedem zmyslových brán malého mesta, ktorým je ľudské telo, jeho sedem [...]

Rušivý ZÁKON

12.06.2022|

AK JE TO NAOZAJ ZÁKON, ZMENÍ VŠETKO. Zamysli sa nad tým... Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom...Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite. Prečo Boh začal odovzdávanie Zákona na Sinaji týmito slovami? A v [...]

Naplň Svoj Dom

05.06.2022|

Dom plný kníh Božieho Zákona je domovom Zákona. Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán vody jeho vodou. Debna jabĺk jej jablkami. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje. Naplň svoj dom knihami Zákona a tvoj dom sa stane Zákonom. Pripevni na [...]

Go to Top