Vnútorná múdrosť

2 MARCA 2023
Múdrosť sa nikdy neroztrieštila.

V rámci pôvodnej koncepcie tohto vesmíru, v jeho dizajne a jeho osude, v tej intenzívnej myšlienke, ktorá explodovala do nespočetných fragmentov, ktoré tvoria náš svet, hlboko vo vnútri bolo Semeno a v Tom Semene sa skrývala sila všetkého, čo kedy mohlo byť, sila nekonečna.

To Semeno nazývame Božia mnohotvárna múdrosť, „sila toho, čo je“ – Ježiš.

Najnovšie príspevky