Vnútorní pracovníci

31 MARCA 2024
Tí, ktorí zdieľajú svoju lásku ticho, bez pomyslenia na odmenu, sú srdcom sveta.

Keď sa pozrieš na ľudskú bytosť, vidíš, ako jej ruky pracujú, jej nohy kráčajú, jej ústa hovoria.

Nevidíš jej srdce, jej mozog, jej pľúca a obličky. Pracujú potichu, vo vnútri.

Ale sú to základné orgány života.

Aj svet má ruky a nohy – tých, ktorí prinášajú správy, hýbu vecami, otriasajú vecami.

Srdce, vnútorné orgány, to sú tí, ktorí pracujú zvnútra potichu, tí nepozorovaní, tí, ktorí robia jednoduchý skutok láskavosti bez pomyslenia na odmenu.

Najnovšie príspevky