Vnútorný Hlas

22 MÁJA 2022
Vo vnútri slov je príbeh. Vo vnútri príbehu je myšlienka. Vo vnútri myšlienky je veľké svetlo, Vo vnútri svetla je Boh.

Existuje vonkajší svet a existuje vnútorný svet. Čo ako hlboko prenikneš, čo ako vysoko dosiahneš, vo vnútri vždy niečo dýcha.

Vonkajší svet sa skladá z vecí. Dýchanie vnútri vecí sú slová.

Slová sú vonkajšok. Vnútrom slov sú príbehy.

Príbeh je vonkajšok. Vnútrom príbehu je myšlienka.

Myšlienky sú vonkajšok. Vnútrom myšlienok je veľké svetlo.

Na začiatku všetkého svetla je Počiatok, ktorý nemožno poznať.

Vonkajšku sa môžeme dotknúť a spoznať ho.
Vnútro – tu musíme čakať a byť ticho, aby k nám prehovorilo.

Tak to Boh robil na Sinaji. Tak to robí vždy, keď sa Zákon učíme celým srdcom a celou dušou.

Najnovšie príspevky