Vo Všetkom Učenie

3 AUGUSTA 2023
VO VŠETKOM, ČO POČUJEŠ, ALEBO VIDÍŠ V TOMTO SVETE, MUSÍŠ NÁJSŤ UČENIE AKO SLUŽIŤ BOHU.

V skutočnosti je to samo o sebe celý zmysel služby Bohu.

Najnovšie príspevky