Volanie zvnútra

25 AUGUSTA 2022
Mesiac pred Novým rokom vyšle každej židovskej duši signál, že je čas vrátiť sa domov. Tichý signál z miesta hlboko vo vnútri.

Mesiac pred Novým Rokom (nie pohanským), vyšle signál každej Božej duši, že je čas vrátiť sa do paláca, ktorý je domovom.

Je to signál jemný aj hlasný.

Jemný, pretože neprebudí ani tých najbližších – každá duša sa musí prebudiť sama. Hlasný, pretože sa dostane k tým, ktorí boli hodení na okraj vesmíru.

Hlasný, pretože je to signál lásky a radosti. Jemný, pretože ide o dôverne osobné volanie.

Hlasný, pretože poskytuje nezmerateľnú silu vymaniť sa z toho, čo nás brzdí, zdvihnúť nás nad všetky prekážky a odniesť nás až domov. Jemný, pretože sila je tam, ale latentná, tichá, čakajúca na naše odhodlanie.

Ako môže byť signál jemný aj hlasný, radostný a intímny, posilňujúci a latentný?

Pretože tento signál pochádza zo samotného pôvodu tvojej vlastnej duše, z toho miesta, z ktorého bola tvoja duša vytrhnutá, ale nikdy ho skutočne neopustila. A akokoľvek vzdialená duša môže blúdiť, akokoľvek stratená môže byť, vždy zostane jedno so svojím Milovaným.

A teraz počuje volanie svojho Milovaného z miesta hlboko v sebe.

Najnovšie príspevky