Vŕbový Konár

4 OKTÓBRA 2023

Hľa vŕbový konár.
Bez arómy. Bez chuti.
Tenká stonka s listami.
Jednoduchosť.
Všetci potrebujeme trochu jednoduchosti.

Na Sukot držíme spolu štyri rôzne formy života a robíme požehnanie. Ak jeden chýba, niet  žiadneho prikázania, žiadneho požehnania.

Jedným z nich je list ďatle (Lulav). Chuť datle predstavuje chuť štúdia Božieho Slova. Lulav predstavuje tých, ktorých životy sú naplnené štúdiom Božieho Slova.

Ďalším je myrtový obor (Hadas). Príjemná vôňa myrty poteší všetkých okolo, rovnako ako toho, ktorého život je plný prikázaní, oceňuje každý, kdekoľvek taký človek príde.

Ďalším je citrónový plod. Má chuť aj krásnu vôňu. Niektorí ľudia rozdeľujú svoj životný projekt medzi štúdium Božieho Slova a plnenie prikázaní – zdôrazňujúc súlad oboch, ale nedokážu vyniknúť ani v jednom.

A potom je tu skromná vŕbová ratolesť (Aravah). Bez chuti. Bez arómy.

Prečo potrebujeme vŕbový konár, aby sme vykonali prikázanie? Urobiť požehnanie?

Pretože vŕbový konár je jednoduchý. Ak treba niečo urobiť, vŕbový konár je tu na to. Pretože to od neho chce jeho Stvoriteľ.

To je niečo, čo všetci potrebujeme – životne dôležité. Mimoriadne. Jednoducho.

Najnovšie príspevky