Všeobecný Význam Zákona

1 FEBRUÁRA 2024
Mojžiš sa najprv snažil odpovedať na všetky otázky ľudí a vyriešiť všetky ich spory sám.

Jetro poukázal na rôzne nedostatky v tomto prístupe a navrhol, aby Mojžiš ustanovil ľudu sudcov a vyhradzoval si pre seba len tie prípady, ktoré boli pre sudcov nižších súdov príliš ťažké. Boh povedal Mojžišovi, že Jetrov plán bol lepší ako Mojžišov prístup.

Ex 18:25: Mojžiš ustanovil vodcov tisícok, stoviek, päťdesiatnikov a desiatok.

V Jetrovom pláne mali byť ľudia pod autoritou sudcov, ktorí boli pod Mojžišovu autoritou. Napriek tomu, že s tým prišiel Jetro, ktorý nebol príslušníkom Božieho ľudu, Boh tento systém schválil, pretože takto by aj tí najjednoduchší ľudia mohli riešiť svoje problémy podľa spravodlivosti Božieho Zákona a podriadiť tak svoj život Jeho Autorite. Ak by Mojžiš zostal jediným sudcom ľudu, niektorí ľudia by boli príliš vystrašení jeho úžasnou prítomnosťou a duchovnou veľkosťou, než aby sa k nemu so svojimi problémami vôbec obrátili. To mohlo viesť týchto ľudí k tomu, že sa cítili odcudzení alebo mimo záujmu Zákona.

To by bolo nanajvýš nešťastné, pretože Zákon dostal každý, vrátane nenáročných, priemerných ľudí. Je ku cti Božieho Zákona a je dôkazom Jeho pravdivosti, že Božie zákony riadia nielen naše najvznešenejšie chvíle, ale aj zdanlivo triviálne obavy, ktoré sa objavujú v našich každodenných záležitostiach.

Najnovšie príspevky