Všetko najlepšie k narodeninám, Vesmír!

15 SEPTEMBRA 2023
Každý rok sa s výkrikom šofaru znovu rodí vesmír. A my sme pôrodné asistentky.

Každý rok sa s výkrikom šofaru sa znovuzrodí celý vesmír.

A tak v tom čase, skrze naše predsavzatia a naše modlitby, máme v rukách úžasnú moc: určiť, čo za dieťa bude novorodenec tento rok – ako sa prvýkrát nadýchne, ako sa bude snažiť postaviť na nohy a ako bude nás sprevádzať životom počas nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Pravda, nie je to len raz za rok. Pri každom novom mesiaci sa v menšom rozsahu opäť obnovuje všetok život.

A tak sa tiež každé ráno všetci znovuzrodíme z nočnej chuti smrti.

A v každom okamihu – v najmenšom časovom úseku – sa každá častica vesmíru premieta do bytia z absolútnej ničoty, ako to bolo na samom začiatku.

Preto vždy existuje nádej. Pretože v každom okamihu sa život rodí nanovo. A my sme pánmi toho, ako sa tento nový moment zrodí.

Najnovšie príspevky