Vstúp do svojho Dňa

28 OKTÓBRA 2021
Žiaden okamih života nie je príliš malý, aby si ťa zaslúžil celého.

Gn 24,1: A Abrahám bol starý, vojdúci do dní.

Povedali nám, že Abrahám nebol len starý, ale že „vošiel do dní“, t.j. bol zasiahnutý vekom. To znamená, že vstúpil do svojich dní, do každého z nich.

Čokoľvek potreboval, či už učiť múdrosť alebo pásť ovce, hodiť sa do boja alebo kŕmiť hladných cudzincov, veliť alebo poslúchať, milovať alebo bojovať – do každého skutku vložil celú svoju bytosť.

A tak vlastnil každý deň svojho života. Jeho život bol jeho.

Najnovšie príspevky