Výchova detí

15 JANUÁRA 2023
Boh nechce, aby sme pri pohľade na naše deti, ani pri každej myšlienke o ich budúcnosti boli zúfalí, ani bezradní. Preto nám na cestu životom – nie smrti – poslal Jeho vlastný návod na úspešný život – Bibliu.

Tak ako je každodenná modlitba prikázaním Biblie každému jednotlivcovi bez ohľadu na jeho postavenie v Biblii, či už je hlboko učený alebo jednoduchý, preto je tiež absolútnou povinnosťou každého človeka stráviť každý deň pol hodiny premýšľaním o biblickej výchove detí, a urobiť všetko, čo je v jeho silách – aj nad jeho sily –, aby inšpiroval deti, aby nasledovali cestu, po ktorej sú vedené.

Najnovšie príspevky