Výchova Ťažko Vychovávateľného Dieťaťa

25 AUGUSTA 2023
Niektoré deti sa vychovávajú ľahšie ako iné. Sú kooperatívne, šťastné, flexibilné a je s nimi radosť byť; robia svojich rodičov, aby vyzerali ako géniovia v oblasti rodičovstva. Iné však môžu byť náladové, tvrdohlavé, divoké, úzkostné, intenzívne alebo sú výzvou inak.

Napriek maximálnemu úsiliu ich rodičov sú tieto deti agresívne alebo nespolupracujúce, alebo je s nimi nejako ťažké sa vysporiadať. Zdedili určité črty, ktoré im sťažujú život a tiež život ich rodičov.

Mládež v tejto skupine bola nazvaná „náročné dieťa“, a dokonca aj „ťažké dieťa“. Niekedy dostali klinické diagnózy, ktoré vysvetľujú niektoré z ich symptómov: môžu mať ODD (porucha opozičného vzdoru), ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), Aspergerov syndróm, detská depresia, úzkostná porucha, intermitentná výbušná porucha alebo niečo iné. Veľmi často nemajú nič, čo by sa dalo formálne pomenovať: sú len ťažko zvládnuteľné. Lebo problémom nie je fyzická stránka, ale démonický útlak. Nedaj sa zviesť! To, že nejaká veda problém pomenuje, ešte vôbec neznamená, že ho vie aj odstrániť.

Dobrá rada v takom prípade znie: Pozoruješ u svojho dieťaťa “zvierací prejav”? Dobre, len si pamätaj, že si Adamom na Zemi. Ak je také “zviera” v dieťati privedené k tebe, človek, aby si ho pomenoval, máš nad ním autoritu, aby si ho SKROTIL, alebo od seba ODOHNAL. A to robí každý so svojimi zvieratami. Nie cudzími. Preto je v takých psychológia a psychiatria bezmocná, alebo utláča rovnako. Nie, nie pacienta, ale jeho okolie, vnucovaním mu upokojovanie démona v postihnutom, namiesto toho, aby ho vyhnali. Ale nečudo, dnešné ľudské vedy a ich telesní “špecialisti” nemajú od Boha moc nikoho ani oslobodiť, ani uzdraviť.

Rodičia sa pri výchove takéhoto dieťaťa musia vyrovnať so sklamaním. Každý chce od svojho dieťaťa pocit nespútaného uspokojenia – hrdosti, ktorú rodičia pociťujú, keď do sveta posielajú malú maličkosť. Rodičia radi počúvajú od učiteľov a iných rodičov, aké je ich dieťa šikovné, vychované a obľúbené. Keď to, čo počujú, sú litánie kyslých správ („Zdá sa, že nemá žiadnych priateľov“, „Straší ostatné deti“, „Má problémy s počúvaním“, „Je impulzívna“), ich srdcia klesnú. Každý rodič sa snaží zo všetkých síl. Niekedy majú pocit, že je to ich chyba, že sa ich dieťa nespráva pekne. Žiadny rodič nie je dokonalý, ale vo väčšine prípadov to nie sú rodičia, ktorí robia dieťa ťažkým – dieťa sa takto rodí. Jeho geneticky zdedený zhluk vlastností sa spája spôsobom, ktorý ho robí dramatickým, tvrdým, núdznym, precitliveným, negatívnym a/alebo nešťastným. Je len ťažké.

Ťažké dieťa je niekedy ťažké len doma. V týchto prípadoch sa mu v škole podarí dať dokopy, ale potom sa, po vstupe do jeho domu, rozpadne. Je to určitá útecha pre rodičov, ktorí sú aspoň ušetrení agónie verejnej hanby, no napriek tomu sa doma cítia bezmocní, preťažení a mizerní, keď sa musia vysporiadať s neposlušnosťou, záchvatmi hnevu, nekonečnými požiadavkami alebo iným nepríjemným správaním.

Rodičia ťažkých detí musia byť k sebe jemní. Nemali by sa obviňovať z ťažkostí, ktoré dieťa má. Pokiaľ nezneužívali dieťa, ich rodičovská stratégia nie je najpravdepodobnejšou príčinou osobnosti dieťaťa. Deti sa rodia s veľkou časťou nedotknutej osobnosti, a preto nám kráľ Šalamún radí „vychovávať dieťa podľa jeho spôsobu“ – jeho vrodeného spôsobu. Rodičia musia pochopiť, že Boh im toto dieťa zveril, pretože veril v ich schopnosť pomôcť tejto nežnej duši vyvinúť sa.

Vždy je vhodné zahrnúť Boha do rodičovského plánu – pri výchove detí sa s Bohom denne porozprávajte. Je obzvlášť dôležité, keď má niekto dieťa so špeciálnymi potrebami, aby požiadal Boha o pomoc, vedenie a energiu na vykonanie špeciálnej rodičovskej úlohy.

Konzultácia s Bohom ohľadne dieťaťa by mala predchádzať konzultácii s detským psychológom, lebo Boh dieťa poznal skôr, než ho rodičom dal. Toto od žiadneho psychológa, čo ako skúseného u každého dieťaťa, ktoré k nemu rodičia privedú čakať nemožno. Je to jednoducho ľudsky nemožné už preto, že psychológov, vybavených Božou mocou niet.

Rodičia špeciálnych detí potrebujú špeciálne nástroje a sú ľudia, ktorí im ich môžu poskytnúť. Ale stále, o východe ve nevyhnutné hovoriť s Bohom. Tu je nám skvelým svetlom matka jedného zo sudcov Izraela – Samsona, ktorej dal Pánov anjel jasné inštrukcie ohľadom Samsona už pred jeho narodením. Vidíme teda, že konzultovať Boha ohľadne dieťaťa už pred Jeho narodením je naozaj dôležité, lebo len Boh vie, pre akú úlohu túto dušu na zem poslal a aké má byť jej poslanie čoby človeka.

Mnohí radia: “Náročné dieťa by sa malo posúdiť a v prípade potreby liečiť.” Iste, včasná intervencia v prípade, že je dieťa naozaj choré, môže niekedy znížiť ťažkosti rodičov a dieťaťa a zabrániť zbytočnej špirále problémov. Ale nie vždy. Aj tu platí: “Lekár, lieč najprv sám seba.” Nie každé ťažké dieťa je totiž aj choré. Navyše, lekár lieči, iste, ale len Boh dokáže úplne uzdraviť. Ak nie je čo liečiť, je potrebné hľadať radu u Boha, lebo možno je dieťa démonizované.

Áno, mnohých táto informácia prekvapí, aleto, že aj dnešné deti sú a mnohokrát ťažko démonizované, je fakt. Nezáleží na tom, ako nepríjemné nám to je emocionálne. Oveľa nepríjemnejšie by pre nás malo byť, že dieťa trpí a bolo Bohom zverené nám, aby sme mu pomohli. Bohužiaľ, väčšina rodičov to ani len netuší a ďalší to nedokážu, lebo sami sú démonizovaní. A neveriaci medzi psychológmi, psychiatrami a pedagógmi, či inými -ógmi len krútia hlavou, nevediac čo robiť.

Rodičia však musia vychovávať aj seba a svoje manželstvo, aby mali aj naďalej potrebnú energiu na to, aby sa vysporiadali so svojím náročným dieťaťom. Prestoje, súkromný čas, rande, cvičenie, čas na učenie, socializácia a všetko ostatné sú mimoriadne dôležité na doplnenie vyčerpaných zdrojov. Predtým, ako banka vyschne, rodičia musia urobiť radostné vklady. To im dá viac trpezlivosti, jasného myslenia, súcitu a energie, aby sa s výchovou náročného dieťaťa vysporiadali. Ale stále to ich situáciu a ani útlak dieťaťa nemení. Boh áno.

A tu vidíme aké nesmierne dôležité je mať za Otca a Radcu Boha, s blížnymi zdravé a úprimné vzťahy, a za priateľov múdrych, Božích ľudí. Boh však už pomoc a aj Cestu pripravil aj tu. Volá sa Ježiš. A Boh sľúbil, že kto v Neho uverí, aj to uvidí, t.j.zažije. A preto najlepšia rada akú rodičom náročných detí možno dať, znie:

Skúste a presvedčte sa, aký Dobrý je Pán. Šťastný je človek, ktorý sa utieka k Nemu. Hľadal som Pána a On ma vyslyšal a vyslobodil ma zo všetkých tiesní…

Najnovšie príspevky