Vyhnanstvo doma

3 AUGUSTA 2022
Kým neuzdravíme príčinu svojho vyhnanstva, zostávame v exile aj vo svojej vlastnej krajine.

Je jasné, že bez znovuzrodenia je človek v exile úplne všade: v sebe, aj na každom mieste, kde sa pohne, kde žije, kde pôsobí.

Iz 1:27; Sion je vykúpený štúdiom Zákona a jeho zajatci prostredníctvom skutkov spravodlivosti.

Exil je viac než len geografická okolnosť. Aj keby každý Žid – potomok Abraháma, či potomok Krista – žil pohodlne v krajine Izrael, všetci by sme mohli byť stále vo vyhnanstve. Vyhnanstvo v našej vlastnej krajine.

Exil je stav bytia, ktorý nosíme v sebe. Je podporovaný príčinou a liečený liečením jeho príčiny: vyhnanstvom Božej duše v každom z nás a nezhodou, ktorá stojí medzi nami.

Pretože sme rozptýlení po celom svete, s naším uzdravením prichádza aj uzdravenie celého sveta. S naším návratom z exilu sa všetky veci vrátia na svoje zamýšľané miesto vo veľkej harmónii.

Návrat na Sion závisí od nášho návratu do našich vlastných duší v rámci Božieho Zákona a mier a harmónia v tomto svete začína skutkami milujúcej láskavosti medzi nami navzájom.

Najnovšie príspevky