Vykúpení spod kliatby Zákona

30 JANUÁRA 2022
Aj ty si sa už nejaký čas modlil/a za niekoho, vnímajúc, že si vyslyšaný a napriek tomu je tu akýsi neviditeľný múr, ktorý ti bráni poslané požehnanie prijať? Možno len prekážka, alebo vrch, ktoré nevieš pomenovať a preto im nemôžeš prikázať, aby sa pohli spred teba a hodili sa do mora?

Ja som podobné, akoby plexisklo pred sebou, vnímala počas modlitby za syna už niekoľko mesiacov. Rozlišovala som ho, ale nedokázala zom to pomenovať aj napriek tomu, že som vedela, že Boh moje modlitby za syna vyslyšal a pôsty prijal. Napriek tomu som to nedokázala akosi “uchopiť”. Mala som pocit, že bijem do vetra. Až do predvčera.

Ráno ma počas modlitby Pán oslovil a zaviedol ma do pasáže Písma, ktorá by ma v súvislosti so synom ani len nenapadla. Behom pár sekúnd mi zjavil, na čo som čakala tak dlho a potom nasledovala tá najfantastickejšia správa, akú nám len Ježiš vie poslať:

“Ja som sa stal kliatbou za vás, aby ste vy následky žiadnej svojej kliatby, nadávky a kliatbe podobného úsudku znášať nemuseli. A to nielen svojich, ale ani kliatieb, uvalených na vás inými.”

V tom momente som vedela, ako použiť tento Meč Ducha Svätého a hneď na to som si uvedomila, prečo som deň predtým počula od mojej sestry vo viere jej svedectvo o rovnakom probléme. Ako tá žena z podobenstva, čo našla stratenú drachmu, som ihneď zišla z vrchu, aby som sa o radostnú zvesť podelila aj s ňou, aj mojou Sestrou v Kristovi. A keď počuli poučenie Slova, ktoré dal Pán mne, aj ony s radosťou vyznávali hriech Pánovi, v Jeho Mene zlomili moc kliatby vo svojich životoch aj životoch svojich blížnych a velebili Pána.

Ale, pretože Boh je nesmierne láskavý a štedrý, tu to nezostalo a hneď potom, ako dôkaz, že toto bolo Pánovo navštívenie, moja Sestra, dovtedy vo viere, prijala dar Ducha Svätého a začala hovoriť v jazykoch. Aký dokonalý a láskavý je náš Boh! Zbavil nás kliatby, aby nás zjednotil v sebe samom, presne ako povedal.

Nech je navždy a naveky zvelebený Boh, ktorý sa za nás stal kliatbou, aby nás oslobodil od smrti a každej blokády v našich životoch a zjavil nám svoju spásu!

Zuzana

Najnovšie príspevky