Vyšší Život

14 NOVEMBRA 2022
Rokov Sárinho života bolo 127 rokov, to boli roky Sáriinho života.

Sarah mala dva životy, pretože si zaslúžila aj vyšší život. Prečo Sarah viac ako ktokoľvek iný? Pretože zostúpila do Egypta a vystúpila späť.

Osoba, ktorou si v tomto živote, je slabým a chybným odrazom veľkosti tvojej duše predtým, ako zostúpila do Egypta tela.
Až kým s týmto telom a s týmto svetom začneš pracovať, aby si ich pozdvihol vyššie.

Potom, aj keď žiješ v tomto svete, budeš mať vyšší život.

Najnovšie príspevky