Výzva Bohatstva

21 SEPTEMBRA 2023
Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho národ o tom, ako im Boh poskytne materiálnu odmenu v krajine Izrael.

Ale Boh ich tiež varoval, že ak sa preženú v tomto bohatstve, spôsobí to, že sa proti Nemu vzbúria.

Dt 32:15: Predtým bezúhonní ľudia tučneli a kopali.

Na bohatstve ako takom nie je nič zlé, pokiaľ podnikneme potrebné kroky, aby sme si udržali správnu perspektívu. Na výzvu bohatstva by sme mali odpovedať tým, že sa budeme ešte viac snažiť zušľachťovať naše ľudsko-zvieracie povahy a dbať na to, aby sme sa neoddávali nadmernému svetskému pôžitku – materiálnemu alebo kultúrnemu. Až potom môžeme zušľachtiť svet aj tým, že svetlo Božieho Slova vyžarujeme smerom von, využívaním požehnania bohatstva na zamýšľané účely: na podporu a ďalšie štúdium Božieho Slova a šírenie Božieho Kráľovstva.

Ak stretneme niekoho, kto „stučnel a kope“, nemali by sme sa vzdať nádeje, pretože aj ten najnezaujímavejší Veriaci zostáva v srdci Veriacim a svetlo Pravdy prenikne aj cez tú najtvrdšiu bariéru. Dôležité je byť k nemu úprimný a priamy, aby aj tento Veriaci mohol byť oslobodený.

Najnovšie príspevky