Vzdelanie vs Vzdelanie

7 NOVEMBRA 2023
S radosťou uvádzam svedectvo rabína Tzemacha Tzedeka, lebo je nesmierne aktuálne práve dnes!

Rabín Tzemach Tzedek bol zatknutý dvadsaťdvakrát počas rabínskej konferencie v Petrohrade v roku 1843 za to, že sa postavil proti požiadavkám vlády ohľadom zmien vo vzdelávaní atď. Zodpovedný minister ho konfrontoval: „Nie je to vzbura proti vláde?!”

Tzemach Tzedek odpovedal: “Rebel proti vláde môže byť potrestaný smrťou tela; rebel proti Božiemu Kráľovstvu sa trestá smrťou duše. Čo je teraz horšie?”

Najnovšie príspevky