Vzdoruj Lži

2 JANUÁRA 2023
Tak ako svet popiera existenciu svojho Tvorcu, pre tieto vzácne chvíle Biblie, modlitby a rozjímania ty môžeš poprieť existenciu čohokoľvek iného, než čo práve robíš.

V bode, v ktorom sa nachádzame vo veľkom príbehu vecí, svet klame o svojej skutočnej identite. Klame o tom, že je to zviera svojho otrokára.

Jeho lož je ultimátna, pretože skrýva najvyššiu pravdu: že neexistuje nič iné ako Boh.

Životný koreň tejto lži, jej záchranné lano a kľúč k existencii, je zakorenený v najvnútornejšej sfére tvojho života: tvoj čas na učenie sa Biblie, na modlitbu a na rozjímanie o Božích zázrakoch. To je dôvod, prečo musíš odporovať, t.j. odvrávať každej lži v tvojom živote, ktorá ťa okráda.

To z týchto rozhodujúcich momentov vysáva lož všetku svoju vitalitu jednoduchou, rušivou stratégiou:

V tom čase, keď sa venuješ účelu, pre ktorý ste ty a celý svet boli stvorení, lož vyskočí do popredia tvojho vedomia s poplachom o nejakej prvoradej úlohe, o ktorú sa treba okamžite postarať, bez ohľadu na náklady.

Vieš, že je to lož. Pretože, ak by to bola pravda, prečo to nebolo naliehavé, keď si jedol a pil, chodil a spal? Prečo až teraz, keď sa nachádzaš v najdôležitejšom okamihu života?

A predsa ju pripúšťaš. Svet tak práve obnovil svoju licenciu klamať.

Vzopri sa lži! Vzopri sa Satanovi a ujde od teba! Keďže svet popiera existenciu svojho Tvorcu, počas týchto vzácnych minút sa ty môžeš rozhodnúť urobiť pravý opak: poprieť existenciu čohokoľvek na svete okrem toho, aký význam mu práve teraz pripisuješ.

Pretože toto je v konečnom dôsledku dôvod, prečo svet dostal povolenie klamať: Aby si ty stál pevne a z drzého vzdoru svojej duše vyhlásil najvyššiu pravdu.

Keď jej odmietneš výživu, lož vädne a mizne. Tvoj svet sa tak zbavuje svojej zhubnej taktiky. A zistí, že je to predsa Božia, krásna záhrada.

Najnovšie príspevky