Vzťahy2018-12-30T20:57:26+01:00

Vzťahy

Vyhradený Obsah

09.03.2023|

Svätostánok mal byť svätým miestom, svätyňou v priestore, kde sa Izrael mohol stretnúť s Bohom. Tak isto je sobota svätyňou v čase, v ktorej sa môžeme stretnúť s Bohom. Pasáže Čítania: Ex 30:11 až 34:35 Ez 36:16-38 Mk 9:1-10 Ex 31:16: [...]

Krásne Absurdné

09.03.2023|

Je to absurdný svet. Ty buď Božsky absurdný. Svet je absurdný. Hnusne absurdný. Aby si napravil škaredú absurditu, nemôžeš byť len normálny. Potrebuješ alternatívnu absurditu. Krásnu absurditu. Hovoríme tomu „božské šialenstvo“.

Božie Kráľovstvo

08.03.2023|

Bohu sa zapáčilo spasiť svet bláznovstvom ohlasovania Evanjelia Vykúpenia. Čím bláznivejšie sa Jeho slová zdajú, tým mocnejšie a pravdivejšie sú. A Božie Kráľovstvo sa naozaj javí ako bláznivé: V Božom Kráľovstve sú veci spätné alebo hore nohami, presne opačne, než je [...]

Vyhradený Obsah

06.03.2023|

Zákon N238, alebo negatívne prikázanie č.238 je, že máme zakázané zadržiavať a odkladať výplatu miezd najatého pracovníka. Zdrojom tohto zákazu je Boží výrok: Lv 19:13: Nedovoľte, aby vám mzda robotníka zostala cez noc až do rána. Kedy platí tento verš? Ak [...]

Vyhradený Obsah

05.03.2023|

Boh uzavrel svoj opis obradov inštalácie tak, že príbytok pomenoval „Stánok stretnutia“. Tento výraz znamená, že Svätostánok by bol miestom, kde by sa Boh „stretol“ s Mojžišom, aby s ním komunikoval, a miestom, kde by sa Boh „stretol“ so židovským ľudom, [...]

Hamanov Hazard

05.03.2023|

Boh nehrá kocky s vesmírom. Ale kocky sú napriek tomu hodené. Pretože Haman veril, že celý život je hazard. Boh hodil kockou, povedal, a svet bol stvorený. Ďalší hod – dobrý bol vybraný ako dobrý a zlý ako zlý. Haman si [...]

Sila svätosti

04.03.2023|

Okrem inštalácie kňazov Boh povedal Mojžišovi, aby nainštaloval Oltár tak, že ho pomaže a prinesie naň konkrétne obety. Vyjadrením svätosti Oltára je skutočnosť, že keď už je naň niečo položené, musí to tam zostať, aby sa to spálilo, aj keby to [...]

Go to Top