Ženy na prvom mieste

18 JÚNA 2024
Základy: viera, dôvera, láska, bázeň – to je predovšetkým ženská doména.

Keď prišiel čas odovzdať Zákon Božiemu ľudu, Boh povedal Mojžišovi, aby najprv hovoril so ženami.

Pretože toto je poradie, v ktorom Božie Slovo vstupuje do sveta: Najprv základy, potom detaily.

Základy – viera, dôvera, láska, bázeň, svätosť – sú v zásade doménou ženy.

Preniesť to všetko do detailov času a priestoru – tu sú muži užitoční.

Najnovšie príspevky