Žiadne Zlé Reči

28 NOVEMBRA 2022
Ak miluješ ľudskosť, nájdi dobré veci, ktoré môžeš povedať o ľuďoch.

Keď si vážiš ľudské bytosti, za každú cenu sa vyhýbaš rozprávaniu o ich chybách. Tak to urobil Boh s Ezauom.

Gn 27:1: Ako Izák starol, jeho zrak slabol. 

Židovský učenec Rashi hovorí: “Bolo to preto, aby Jakub mohol prijať Izákove požehnania.”

Toto je zarážajúce. Ak Boh chcel, aby Jakub dostal Izákove požehnania, mohol Izákovi jednoducho odhaliť, že Ezau je zlý.

Najmä preto, že Izák už mal dôvod veriť, že sa s Ezauom niečo deje. Vedel, že Ezau mal manželky, ktoré obetovali kadidlo modlám. Vedel, že zmienka o Bohu nebola súčasťou Ezauovho spôsobu reči.

Takže všetko, čo Boh potreboval, bolo vyplniť Izákovi celý príbeh.

Ale Boh nechcel o Ezauovi hovoriť zle. Boží zámer nikdy nie je zlý.

Hovoríme tomu zlý jazyk, alebo nepekné rozprávanie o inej osobe, aj keď to, čo hovoríš, je pravda.

Teraz sa zamysli nad týmto: Kvôli zlému Ezauovi Boh odmietol povedať neláskavé slová – hoci to znamenalo, že Izák bude musieť byť uväznený vo svojom dome a sotva žiť 57 rokov.

Nestojí za to pre človeka, ktorý sa už párkrát v živote pošmykol, pretrpieť na chvíľu ticho vlastných úst?

Najnovšie príspevky