Živiaci Boh

9 JÚLA 2023
Boh potom poučil Mojžiša o každodenných a sviatočných spoločných obetiach, ktoré sa mali pravidelne prinášať vo Svätostánku.

Nm 28:2: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal ľudu Izraela: “Musíš strážiť Moju obetu, Môj pokrm pre Moje zápalné obety.“ 

Boh nazýva obety svojim každodenným „pokrmom“, pretože tak ako jedlo udržiava telo, tak obety priťahujú do sveta udržiavajúcu Božskú životnú silu. Okrem toho stálosť každodenných obetí vyjadrovala večné puto medzi Bohom a ľudom Izraela.

Denné modlitby boli ustanovené tak, aby boli paralelou s každodennými obetami a aby ich nahradili v neprítomnosti Svätostánku alebo Chrámu. Naše každodenné modlitby teda „podporujú“ Boha. Ak niekedy pochybujeme o tom, aké dôležité môžu byť naše modlitby, mali by sme si pripomenúť a aj pripomínať, že Boh ich považuje za životne dôležité pre existenciu a udržiavanie sveta.

Sú pre Neho rovnako dôležité, ako je pre nás náš každodenný chlieb.

Najnovšie príspevky