Životné Spomienky

2 FEBRUÁRA 2023
Aké životné spomienky by sme si mali uchovávať a prečo? Ktoré sú najdôležitejšie pre našu večnosť?

Táto skúsenosť, dať život, sledovať, ako rastie, byť ňou roztrhaný, prijímať z nej potešenie a znovu dávať život – preto duša zostúpila z Nebies na zem. A preto sme znovuzrodení, aby sme mohli dávať život: toto je prvá spomienka, do ktorej sa duša musí zahaliť.

Ak si uvedomíš, že je náš pobyt na zemi je o duchovnom živote a duchovnom zrodení a dávaní života, pochopíš, prečo je v Písme napísané, že Boh nemá záľubu v potomstve, ktoré je síce početné, ale bezbožné. A prečo má neplodná viac detí, než tá, čo porodila.

A keď sa duša do Nebies vráti, zahalená v týchto spomienkach, konečne spozná ich hĺbku.

A s nimi bude cestovať stále vyššie a vyššie.

Najnovšie príspevky