Zmysel Civilizácie

30 OKTÓBRA 2022
Namiesto toho, aby poslúchli Boží príkaz rozptýliť a zaľudniť svet, tí, čo prežili potopu za Noeho, sa zhromaždili pod vedením Chamovho pravnuka Nimróda.

Nimród ich presvedčil, že aby zabránili ďalšej potope, mali by postaviť obrovskú vežu, aby mohli v prípade potreby prijať opatrenia na kontrolu zrážok. Nepochopil, že Boh potopu dopustil, aby očistil Zem od bezbožnosti a zloby. Lebo zmyslom bola čistá, spravodlivá civilizácia na zemi.

Aby ich Boh naučil, že jednota nemá zmysel, ak vedie k vzbure proti Nemu, prinútil každý klan zrazu hovoriť vlastným jazykom; tak sa ľudstvo rozptýlilo z Babylonskej veže v súlade s pôvodnými zámermi Boha.

Ľudstvo však dnes s tojí pred ďalšou “potopou”. Opisuje ju 6.poľnica Zjavenia apoštola Jána a volá sa 3.svetová vojna. Boh sa nezmenil. Je stále ten istý, včera, dnes a naveky. A aj z tejto potopy sa zachránia len spravodliví. A len oni zdedia Zem budú učiť spravodlivosti novú civilizáciu na zemi.

Podobne aj tvoja kariéra, domov, život a rodina by mali vyjadrovať tvoju túžbu plniť Božiu vôľu, a nie len prázdnu sebapýchu. Naše charakterové ozdoby by mali byť najvyššej kvality; naša zbierka kníh náuky Písma by mala byť dobre zásobená, viditeľne vystavená a dobre čitateľná; hudba a rozhovory, ktoré počúvame v našich domovoch, by sa mali hodiť k domu veriacich. Len tak je možné vnútorne sa pripraviť na potopu našich čias a prežiť ju na slávu Boha.

Sprav všetko, aby si bol medzi tými, ktorí ju prežijú, aby splnili Boží zámer a plán!

Najnovšie príspevky