Znaky vedúce k naplneniu Zjavenia 13

9 JANUÁRA 2024

Hoci WEF z plného hrdla vrieska a o EU peňaženke, aby každého na Zemi okradli o tú jeho, ľudia – na slávu Boha – nie sú sprostí a preto sa už dvíhajú jednoznačné a celosvetové reakcie proti tejto ohavnosti, ktorá, žiaľ, smeruje k poslednému ekonomickému systému ľudstva na zemi, v čase pred bezprostredným Druhým príchodom Krista, ktorý očakávame.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, – určite našincom, lebo Slovensko je čo do relevantných informácií naozaj pod plášťom cenzúry a neraz aj zbabelosti médií – že dňa 20.5.2022 vydal Vatikán sadu eurových mincí ako návrh na jednotnú menu. Kto chcel, mohol si túto sadu zakúpiť za ohavných 180 €. Online sa zakúpiť nedá.

Ale prečo je toto dôležité? Lebo proroctvo Zjavenia 13 jasne hovorí, že znak šelmy – ono prorokované a obávané posledné očkovanie a posledná a smrteľná pandémia v dejinách ľudstva v jednom, bude pochádzať z dielne Falošného Proroka.

Táto séria mincí je len jej prelúdium a preto pozostáva z ôsmich mincí s rubovou stranou s technickými charakteristikami, ktoré sú rovnaké pre všetky krajiny podieľajúce sa na spoločnej európskej mene. Kto má uši nech počuje a kto číta, nech pochopí.

Na lícnej strane je vyobrazený erb pápeža Františka, panovníka Vatikánskeho mestského štátu – rozumej politického predstaviteľa. Uvedom si, čo čítaš: Vatikán predstavuje pápeža vždy NAJPRV ako panovníka štátu, lebo ním je – je predovšetkým politickým vodcom.

Tu si treba uvedomiť, že pápež je duálny vládca. Na jednej strane je prezidentom štátu Vatikán. A na druhej samozvanou hlavou katolicizmu rovnako, ako je anglický kráľ Charles III politickým vládcom Anglicka a zároveň náboženskou hlavou tejto krajiny.

Ďalším vyobrazením na minciach je nápis „Vatican City“ (Mesto Veštby a Veštectva) a dvanásť hviezd (o tom/ o nich potom). Séria je dostupná v dvoch verziách: prvá s 20 eurovou striebornou mincou a druhá so zlatou 50 eurovou mincou.

Strieborná minca v hodnote 20 eur, ktorú navrhla Chiara Principe, je venovaná aktuálnej téme, ktorá je veľmi blízka srdcu pápeža Františka – prepytujem “liečbe proti pandémii a potrebe očkovania”. Odkaz, že Vatikán je skutočne budúcim výrobcom znaku šelmy už jasnejšie vyjadriť nemožno, to mu treba uznať.

Na minci je zobrazený lekár, zdravotná sestra a mladý človek, ktorý je pripravený dostať vakcínu – zvrátenosť, typická pre falošný kult, ktorý Boh sám nazvla absolútne dokonale: “Matka neviestok, modiel a hnusu zeme.” Ale uvedom si aj toto: Okrem pôvodnej funkcie, teda že je to nástroj rímskej smrti, kríž na stene, či na hrobe označuje miesto zosnulého. Chápeš duša, na čo sa dívaš? Čo za odkaz na minci čítaš? Chápeš Ježišovo: Čí je obraz a nápis?

Zaujímavou náhodou je aj to a pokojne to nazvi fantáziou – status quo sa tým nezmení – že ak hocaký kríž otočíš o 90 stupňov doľava, v smere hodinových ručičiek, vidíš jednoduché znázornenie injekcie.

Tento obraz je viac ako zjavujúci práve v súvislosti s pandémiou, lebo jasne hovorí o manipulácii zdravotníckeho personálu a lekárov pre zabíjanie spoluobčanov smrtiacimi vakcínami. Násilím na nich samých im uvalili krv na ruky – spravili z nich vrahov.

A znova si všimni a uvedom, že pod injekciou, prepáč, krížom, je len jeden malý človek, ale nie prepytujem “elita”.

Tento odpadlík opakovane zdôraznil dôležitosť očkovania a pripomenul, že zdravotná starostlivosť je „morálna povinnosť“ a je dôležité „pokračovať v úsilí o imunizáciu aj tých najchudobnejších ľudí“. Takto sa hlásajú záujmy bezbožných – presne ako hovorí Boh v Biblii: Svoj hriech hlásajú, neskrývajú ho.

Zlatá minca v hodnote 50 eur, ktorú navrhol Marco Ventura, je venovaná Panne Márii Milosrdenstva: rozumej modle tohto falošného izmu. Panna Mária je zobrazená stojaca s roztiahnutým plášťom, – prečo tento tak veľmi pripomína Rumburaka z Arabely? – pod ktorým nachádza “útočisko množstvo veriacich”. Tieto slová možno niekomu znejú sladko a hladko ako maslo, ale ver mi, sú to vytasené meče.

Madona, zobrazená ako ochrankyňa ľudstva – takto sa hlása náhradná teológia spásy, ono rúhanie sa Božiemu Slovu, že nás nevykúpil a nechráni Ježiš, ale Mária – pred zlom sveta, bola nazývaná aj „Naša Pani pomoci“. A dovoľ mi dodať, že títo ohavne podvedení ľudia sa aj spevom rúhajú Bohu do tváre textom, že okrem nej inej pomoci nemajú. A potom končia slovami: “tvoj ľud modlí sa tu za svoj blud.”  Oj, veruže áno.

Štyri slová, ktoré obklopujú postavu Panny Márie – „počúvať, milovať, pomáhať, vítať“ – údajne charakterizujú prácu Charity už viac ako 50 rokov.

Ale naozaj len údajne, lebo v skutočnosti sú to nástroje tejto – ľuďom priamo pred očami – skrytej, ale najväčšej informačnej služby tohto sveta a jeho ducha.

Najnovšie príspevky