A psa zrazu nebolo

24 OKTÓBRA 2022
Pamätáš si moment, keď Ježiš preklial neúrodný figovník a ten do rána vyschol? A ako, keď ho na to Peter upozornil, odpovedal mu: “Majte vieru v Boha... Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to“?  Nuž tak my takéto zázraky žijeme.

Znamená to, že Ježiš nás tu učí preklínať? Áno, samozrejme, ale IBA neúrodný figovník a LEN v súlade s Božou vôľou. Inak povedané: učí nás zastavovať Satanove skutky, ktorými on bráni požehnaniu Božieho ľudu.

Nie, nie som ani heretik, ani kacír, ani som sa nezbláznila. Písmo je plné príkladov duchovného boja, ku ktorému patrí aj ona, ľudsky zvaná “preklínacia modlitba”. Rovnako prekliate, a to samotným Bohom, je žehnanie – rozumej modlitba tých, ktorí Boha neposlúchajú a konajú svojvoľne, ako sa dočítaš u proroka Malachiáša. Z toho logicky vyplýva, že kým je človek v hriechu – vzbure proti Bohu a aj v hriechu nepoznania Pánovho Slova, preklínacie modlitby sa modliť NEmôže, lebo je sám pod kliatbou zákona.

Ale o tých, ktorí sú Boží a spĺňajú Božiu podmienku vyslyšanej modlitby platí, čo apoštol Ján opisuje takto:

1Jn 3,8: Ten, kto hreší od počiatku je Satan. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmarili Satanove skutky.

Je nad slnko jasné, že ak je príčinou hriechu Satan a spôsoby, ako sa hriech šíri sú jeho skutkami, ak som Boží Syn, či Božia Dcéra, potom je mi daná autorita v Kristovi tieto skutky ničiť. A preklínať znamená presne to – zničiť niečo, alebo pôsobenie zlého, t.j. démonickú aktivitu vyhlasovaním zákazu jeho činnosti. A aj my sme boli Pánom vedení použiť Jeho autoriotu v takejto modlitbe:

Po presťahovaní nás istý čas obťažoval ustavične a ohavne hlasno štekajúci pes. Iste, problém nebol v psovi, ale vo fakte, že ho jeho majiteľka netrénovala a nedodržiavala režim, ktorý by psa jeho rasy držal mentálne aj fyzicky unaveného, čo by malo za následok, že by neštekal bezdôvodne celé hodiny a na všetko, čo sa v jeho okolí pohlo.

Keďže tento problém vzbudzoval verejné pohoršenie mnohých, bolo jasné, že nastal čas ho odstrániť. A tak sme susedu na celú vec upozornili medzi štyrmi očami, potom s ďalším, potom v spoločenstve a keďže nič nepomáhalo, hoci suseda problém uznala, a aj svoj nezáujem psa trénovať, rozhodli sme sa s manželom kontaktovať zodpovedné úrady.

Nie, cieľom nebolo podať žiadnu sťažnosť, ale zistiť, akú pomoc v tejto veci autorita správcu krajiny ponúka, alebo nie. Ale ako je napísané: “Nespoliehaj sa na vladára”, tak sa aj stalo. Zákon krajiny v takej veci nerieši vôbec nič, iba odkáže každého riešiť veci pred súdmi, čo je hriech. Poznajúc Boží Zákon a vyzbrojení mocou z Výsosti a teraz už aj poznaním o neúčinnosti zákona krajny a detailov celej veci, sme sa postavili pred Pána a začali onen neúrodný figovník vytrvalo preklínať.

Nie, nepreklínali sme psa – ten je Božím stvorením. Preklínali sme hriech, ktorým Satan pokúšal susedu a robil ju tak svojim nástrojom.

A hádaj čo?! Neprešli ani dva týždne a psa nebolo! Nik nevie, čo sa s ním stalo, ale niet ho. A potom ešte neprešiel ďalší a my vidíme susedu plánovať na mieste koterca psa inú funkciu miesta. Nech je zvelebený Pán, lebo naozaj je pravda, že tým, čo v Neho veria, žiadne dobro chýbať nebude, že budú vždy a vo všetkom vyslyšaní a že im je naozaj daná autorita šliapať po hadoch a škorpiónoch, aj všetkej sile nepriateľa a nič a žiadnym spôsobom im neublíži.

Ak máš aj ty vieru, akú Ježiš vyžaduje a chceš sa dozvedieť viac o autorite v modlitbe a jej používaní, odporúčame ti knihu Dutcha Sheetsa Autorita v Modlitbe, ktorú si – pre cenzúru kvalitnej duchovnej literatúry na Slovensku NEmôžeš zakúpiť. Ale u nás si ju zakúpiť môžeš určite. Iba nás kontaktuj odoslaním emailu cez TENTO LINK.

A nezabudni, ale uvedom si MOC požehnania Boha všetkým, ktorí majú vieru ako Abrahám:

“Kto ťa požehná, BUDE požehnaný, kto ťa prekľaje, BUDE prekliaty.”

Najnovšie príspevky