Spoliehaj sa na Božiu Prozreteľnosť

Kto má sluch, nech počúva, a kto číta nech pochopí...Počas pasenia svojich stád, Jozefovi bratia plánovali, ako sa čo najlepšie zbaviť jeho a hrozby, o ktorej si mysleli, že Jozef predstavuje. A v tom istom čase za nimi Jakub Jozefa poslal. [...]

Spoliehaj sa na Božiu Prozreteľnosť2021-11-26T12:11:29+01:00

Jozef

Neexistuje žiaden človek, žiadna vec, žiaden systém, na ktorom by spočívalo tvoje živobytie alebo tvoj osud. Existuje iba prúd požehnania od Boha. Jozefa uväznili v Egypte. Vedel, že jeho pobyt tam má nejaký zmysel a že keď príde čas, bude prepustený. [...]

Jozef2021-11-26T10:52:13+01:00

NEURNBERG 2.0 v Dohľade

Skupina medzinárodných právnikov na čele s Dr. Fuellmichom má dôkazy, že celé hejsa okolo corony nie je nič iné, než za pandémiu prezlečené zločiny proti ľudskosti. Pripravujú sa stovky súdnych procesov s príznačným názvom NEURNBERG 2.0, a to pre žaloby obetí genetického pokusu, [...]

NEURNBERG 2.0 v Dohľade2021-11-23T05:06:43+01:00

Svet, Cirkev a Laodicejčan

Laodicejskosť, je najsubtílnejšia forma egocentrizmu alebo svetáctva. Je taký jemný, že uniká odhaleniu práve tých, ktorí by ho mali vidieť najviac. Dôvodom dnešného zlého stavu tohto sveta je nedostatok sebaobetavej lásky k múdrosti a lásky k spravodlivosti. Je to jednoducho nedostatok Božej [...]

Svet, Cirkev a Laodicejčan2021-11-22T05:57:38+01:00

Boh Vyžaduje Poslušnosť Pred Prijatím Ducha Svätého

Peter hovorí, že len tí, ktorí dbajú na posolstvo Evanjelia Vykúpenia o pokání z hriechu, podriadia sa krstu ponorením v Mene Ježiša Krista, a začnú žiť život v poslušnosti Božím prikázaniam, len im dáva svojho Ducha. Písmo je plné dôkazov, že neposlušným, [...]

Boh Vyžaduje Poslušnosť Pred Prijatím Ducha Svätého2021-11-21T07:07:03+01:00

Hlásenie

Bol si sem poslaný hľadať drahokamy ukryté v bahne. Boh nepotrebuje, aby si podával správy o špine v Jeho svete. Vložil ju tam On – a nie preto, že by o ňu mal záujem. Poslal ťa sem, aby ste našiel drahokamy [...]

Hlásenie2021-11-21T05:37:06+01:00

Dnes nad sebou ustanov Kráľa

V Písme nás Boh na mnohých miestach uisťuje, že On je Pánom nad všetkými, a aj v najväčších prenasledovaniach a súženiach Jeho ľudu. Ale je tu aj príkaz ustanoviť nad sebou Kráľa a chváliť Ho uprostred súženia. Ako to spraviť v čase [...]

Dnes nad sebou ustanov Kráľa2021-11-21T18:35:56+01:00

Múdrosť liečiť Zem

Ak je to rozbité. . . Ak vidíš niečo, čo je pokazené, oprav to. Ak nemôžeš opraviť všetko, oprav časť. Ale nehovor, že nemôžeš nič urobiť, pretože ak by to bola pravda, prečo by sa táto rozbitá vec dostala do tvojho [...]

Múdrosť liečiť Zem2021-11-19T05:14:57+01:00

Udržiavanie sústredenia

Ezau ponúkol, že odprevadí Jakuba a jeho rodinu do Kanaánu, ale Jakub priazeň odmietol a sľúbil, že navštívi Ezaua v jeho dome na vrchu Sei’ir. Gn 33,14: Jakub povedal Ezauovi: Nech, prosím, môj pán, ide predo mnou, svojim sluhom. . . [...]

Udržiavanie sústredenia2021-11-19T19:21:57+01:00

Znamenie z Neba

Naše potreby nás vedú na miesta, ktoré potrebujú nás. Ako vieš, čo máš napraviť? Ak tú vec skutočne potrebuješ, potom vieš, že na teba čaká, aby si ju preniesol na vyššie miesto.

Znamenie z Neba2021-11-17T10:38:28+01:00

Muky Božích

Život Božieho Proroka je vo všetkých pasážach Písma ťažký a plný bremien a útlaku. Boh im zjavil súčasnú situáciu národa alebo sveta, ako aj proroctvá budúcich udalostí – a ani jeden z Prorokov Písma nemá tendencie zaoberať sa povznášajúcimi témami. Takéto nájdeme [...]

Muky Božích2021-11-17T10:39:25+01:00

Čo ti v telke nepovedia

Žijeme posledné časy a z každej strany sa na nás rútia záplavy, priam povodne rozličnej a ver mi, bezmocnej negativity. Áno, negativita je tu bezmocná a zbytočná, lebo Boh nás aj na čas pandémie pripravoval. Lenže my, namyslení ľudia posledných čias, [...]

Čo ti v telke nepovedia2021-11-16T08:32:15+01:00
Go to Top