Láska a Cesta

Správaj sa k ľuďom ako ku šperkom a budú žiariť. Buď učeníkom Árona. Miluj pokoj.Usiluj sa o pokoj.Rim 12:18: Ak je to možné a nakoľko to závisí od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Miluj všetkých, ktorých Boh stvoril, a pritiahni ich k [...]

Láska a Cesta2024-05-06T03:59:36+01:00

Robotníci Dňa

Namiesto divotvorcu buď robotníkom dňa. Premeň niekoho šero na jasný deň. Možno nie sme divotvorcovia, ale sme robotníci dňa. Teraz je noc; tma sa zdá byť večná. Musíme urobiť to, čo je v našich silách a dôverovať jednoduchou vierou, že naša práca [...]

Robotníci Dňa2024-05-05T03:38:32+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-05-03T09:35:27+01:00

Realita v Neuprataných Krabiciach

Boha nenájdeš v uprataných baleniach, ani v skvelých nápadoch. Boh sa nachádza v protikladoch, ktoré spolu prebývajú v pokoji: Povedz mi, že si našiel Boha v upratanom obale – poviem ti, že to nie je Boh, že je to výplod múdrej [...]

Realita v Neuprataných Krabiciach2024-05-03T04:38:29+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-05-02T07:44:48+01:00

Moc Dňa Zmierenia

Rituály, ktoré vykonával veľkňaz vo Svätostánku v Deň Zmierenia, odčinili predovšetkým kolektívne zločiny komunity. Na rozdiel od toho, každý jednotlivec odčiní svoje osobné prehrešky v Deň Zmierenia pokáním, pôstom a zdržaním sa práce v tento deň. Lv 16:30: Lebo v tento [...]

Moc Dňa Zmierenia2024-04-30T19:39:03+01:00

Stať sa Novým Človekom

Veľkňaz sa musel prezliecť do špeciálneho rúcha z jednoduchého plátna, aby mohol vstúpiť do Svätyne svätých. Lv 16:23: Áron si musí vyzliecť ľanové rúcha, ktoré mal na sebe, keď vstúpil do Svätyne Svätých, a nechať ich vo Svätostánku. Ľanové odevy, ktoré [...]

Stať sa Novým Človekom2024-04-30T04:42:50+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-04-29T07:18:26+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-04-28T04:23:33+01:00

Skutočné Bohatstvo

Skutočným bohatstvom Kresťanov nie sú domy a zlato. Našim večným bohatstvom je: Byť Kresťanom, ktorý zachováva Božie Slovo a prikázania, a privádza na svet deti a vnúčatá, ktoré zachovávajú Božie Slovo a prikázania. [...]

Skutočné Bohatstvo2024-04-26T04:14:42+01:00

Exodus za bieleho dňa

Exodus sa začal o polnoci. Vyrazili sme na poludnie. Aby som ti povedala, že aj v tvojej najtemnejšej hodine môžeš rozbiť svoje reťaze. A aj vo svojej najjasnejšej chvíli musíš povedať: "Aj z tohto sa musím oslobodiť." [...]

Exodus za bieleho dňa2024-04-26T04:07:51+01:00

Vyhradený Obsah

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah2024-05-06T19:12:39+01:00
Go to Top