IZV – Jezabel

Najohavnejšia kráľovná v histórii ľudstva, ktorej sa v zlobe nevyrovnala ani čarodejnica z Endoru. Ak si myslíš, že jej moc a ohavnosť skončili rozožraté na poli psami ako ona sama, tak sa zamysli znova. Jezabel je totiž prítomná aj dnes a je [...]

IZV – Jezabel2023-02-16T20:23:05+01:00

THB – Dvaja Pápeži

Politika a Náboženstvo. Témy o ktorých by sme nemali hovoriť. Proroctvo o dvoch pápežoch, spoločne vládnúcich v časoch konca, je staré vyše 2500 rokov. Uvedom si, čo čítaš: je to biblické proroctvo o dvoch pápežoch - pápeži, ktorí vládnu - obaja vládnu [...]

THB – Dvaja Pápeži2022-12-28T08:21:51+01:00

ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 2

Pokračovanie prorockej náuky knihy Zjavenie. Obsahom kurzu, pozostávajúceho z jedenástich lekcií, je minimálne jedenásť hodín prednášok a trinásť kvízov. Kurz je prístupný 11 týždňov. Podmienkou je absolvovanie predošlých kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 [...]

ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 22022-09-01T13:52:47+01:00

ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 1

Študent biblického proroctva musí získať úplné pochopenie Jánových vízií, ako aj obrazov a učení, ktoré sa v knihe Zjavenia nachádzajú, pretože je to nevyhnutné pre poznanie Božieho plánu pre ľudstvo, pred Jeho druhým príchodom a nastolením Jeho kráľovstva na tejto zemi. Kniha [...]

ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 12022-11-06T19:46:06+01:00

KPD – Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je nevyhnutným predpokladom pre záverečné prorocké učenie, obsiahnute v knihe Zjavenie. Preto je dôležité získať úplné pochopenie videní, obrazov a učenia knihy Daniel, pretože pre Kresťana je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Ježišovým Druhým príchodom a reálnym založením [...]

KPD – Kniha Proroka Daniela2023-01-24T22:17:22+01:00

PKC – Pochopenie Konca Čias

Tento kurz poskytuje prehľad štrnástich tém, ktoré sa týkajú proroctva konca čias, vrátane proroctiev o Spojených štátoch, novom svetovom poriadku, 3. svetovej vojne, Svätom Rímskom Impériu a mnohých ďalších, až po príchod Božieho kráľovstva. Po absolvovaní kurzu by mal každý študent poznať všetky dôležité pojmy [...]

PKC – Pochopenie Konca Čias2023-05-19T04:00:43+01:00
Go to Top