Stigmy

Čo sú to vlastne stigmy? A majú miesto v živote skutočného Kresťana? Učenie minilekcie na túto tému je biblické a je oveľa príťažlivejšie než oné stigmy. Rozdiel je však v tom, že Biblia je učenie pravdy o všetkom, s čím sa v živote stretávame. Ako to teda so stigmamy naozaj je?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL100). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz