FST – Pôst a jeho druhy

Čo je to vlastne pôst? Komu a na aký účel slúži? Aké druhy pôstov Biblia opisuje a aký je ich zámer a cieľ? Teno kurz je oveľa viac, než len odpoveďou na všetky zvedavé otázky o pôste. Je zjavením nádhernej a mocnej pravdy Boha, ktorú väčšina veriacich nepozná a preto v ich životoch nemôže pôsobiť. Tento kurz skutočne navždy zmení nielen tvoj osobný pohľad na pôst, ale skrze pôst samotný aj celý tvoj život. Kurz je doplnený osobnými svedectvami z pôstov, aj modlitbami.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z piatich lekcií, je takmer 5 hodín prednášok. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (25,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.