FST – Pôst

Čo je to vlastne pôst? Komu a na aký účel slúži? Aké druhy pôstov Biblia opisuje a aký je ich zámer a cieľ? Teno kurz je oveľa viac, než len odpoveďou na všetky zvedavé otázky o pôste. Je zjavením nádhernej a mocnej pravdy Boha, ktorú väčšina veriacich nepozná a preto v ich životoch nemôže pôsobiť. Tento kurz skutočne navždy zmení nielen tvoj osobný pohľad na pôst, ale skrze pôst samotný aj celý tvoj život. Kurz je doplnený osobnými svedectvami z pôstov, aj modlitbami.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z 12 lekcií, je 12 hodín prednášok a 12 kvízov pre upevnenie poznania. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, do správy pre prijímateľa: FST). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz