PRL – Preto Neochabujme

Na ceste viery mnohí strácajú zápal pre Krista, nádej a veľakrát aj odvahu a ani sami nevedia prečo. Najčastejšou príčinou je však ich vlastné srdce. Ale viac ti poviem v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Do správy pre prijímateľa uveď kód PRL014). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.