PRL – Preto Neochabujme

Na ceste viery mnohí strácajú zápal pre Krista, nádej a veľakrát aj odvahu a ani sami nevedia prečo. Najčastejšou príčinou je však ich vlastné srdce. Ale viac ti poviem v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: IBAN: BE85 2200 0218 9206 BIC: GEBABEBB, so správou pre prijímateľa: PRL014). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.