Preto Neochabujme

Na ceste viery mnohí strácajú zápal pre Krista, nádej a veľakrát aj odvahu a ani sami nevedia prečo. Najčastejšou príčinou je však ich vlastné srdce. Ale viac ti poviem v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL014). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz