Obľúbený Učiteľ

15 MÁJA 2023

Mal si niekedy obľúbeného učiteľa? Ja áno a nie jedného. Ale učiteľmi nie sú len pedagógovia v školskom prostredí. Vieš, že sme nimi aj sami pre seba?

Životná skúsenosť môže byť a často aj je tou najlepšou školou. Každý, kto má vplyv na niečí život, zohráva úlohu vo vzdelávaní. Aj ty, brat, sestra, teta, otec, mama, dedko, či babka.

Všetci sme mali učiteľov, ktorí na nás zanechali istý vplyv. Niektorí z nich nás možno nechali zamotaných do negatívnych spomienok. Ale ak sme mali šťastie, možno sme zažili tých nezabudnuteľných učiteľov alebo mentorov, ktorí nás obdarili neoceniteľnými drahokamami, ktoré zostávajú celoživotnými darmi.

Čo ich robilo takými váženými?

Hebrejské slovo pre „vzdelanie“ je chinuch. V koreni chinuch je slovo chein, čo znamená milosť, krása alebo šarm. Slovo chinuch nám napovedá o dvoch základných aspektoch vzdelávania a o tom, ako sa stať efektívnymi učiteľmi samých seba, našich detí a mnohých ďalších.

1) Po prvé, úlohou učiteľa je odhaliť krásu svojho študenta, jedinečnú milosť a zvláštne kúzlo, ktoré Boh do jeho duše vložil. Pomôž svojmu študentovi nájsť skryté talenty, schopnosti a silné stránky, ktoré mu Boh dal. Vystav mu pred zrak jeho jedinečné schopnosti, ktoré mu dal Boh, a nauč ho, ako ich používať na to, aby bol náš svet lepším miestom. Je zrejmé, že preto musíš najprv ty sám rozpoznať a oceniť tieto pozitívne aspekty v študentovi. A aby si mohol tieto kvality rozpoznať v ňom, musíš ich rozlíšiť najprv sám v sebe. Pomôže ti v tom aj náš kurz Úžasné Duchovné Dozrievanie.

A potom musíš žiadať od študenta – aj seba samého – prácu na sebe. Ako teda môžeme merať úspešnosť učiteľa? Podľa toho, do akej miery využíva tieto schopnosti. Zažil tvoj študent svoje silné stránky a naučil sa ich produktívne využívať na zlepšenie svojho prostredia? Alebo naopak, cítil sa študent dusený ako v pevnej kazajke očakávaní bez toho, aby objavil svoj talent?

2) Druhým aspektom vzdelávania je pomôcť študentovi objaviť chein, t.j.milosť a krásu Boha. Pomohol si svojmu študentovi vidieť Božiu dobrotu a lásku a že Božia krása a moc sú vždy s ním a ženú ho vpred? Vnímal tvoj študent Božiu milosť? Že počas jeho životnej cesty ho Boh povzbudzuje, aby splnili svoj jedinečný účel a poslanie?

Toto je však nemožné, ak ty sám osobne Boha nepoznáš. Ak ty sám vzťah s Bohom nemáš. Iste, aj v prípade, že študent náuku zanedbáva, ale najdôležitejší je tu tvoj vzťah s Bohom. A to platí o každom študentovi. Aj ak si ním ty sám. Učiteľ zodpovedá za to, čo je dané urobiť jemu a študent za to, čo je jeho prácou.

Preto je nevyhnutné, aby mal každý pozemský učiteľ osobný vzťah s Učiteľom Ježišom.

Vzdelávanie neznamená len učenie sa zručností a získavanie vedomostí. Je to oveľa, oveľa viac než pravopis či matematika. Dobré vzdelanie buduje Boží charakter, etiku a morálku a poskytuje zručnosti na rozvoj našej duchovnej osobnosti a postojov. A preto tu patria aj nároky na spoluprácu študenta, inak sa nič naučiť nedá. Ježiš je nám tu dokonalý príklad a vzor a učí nás to skrze všetkých svojich Vyslancov (Mt 25:26; 2Sol 3:10).

Len vzťah s Mnohotvárnou Božou Múdrosťou robí učiteľa skutočne váženým.

Schopnosť vzdelávať druhého je úžasná zodpovednosť (viď Hebr 13:17). Je to úloha, do ktorej môže a tak, či onak do nej aj vstúpi každý z nás – vo fenomenálnej príležitosti odhaliť jednotlivcom svoju vlastnú nádhernú krásu… a krásu Boha! Ale ak nemáš vzťah s Učiteľom Ježišom a nevzdelávaš aj samého seba, ako a v čom budeš vzdelávať iného? Veď kto sa nič neučil, aké veci pozná?

Preto sa staraj o svoju krásu a stráž svoju dušu veľmi, lebo z nej vyvierajú žriedla života.

Najnovšie príspevky